حیطه کاری کایروپرکتیک

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


با وجودی که پزشک کایروپرکتیک با انواع اختلالات و بیماری های بدن انسان آشناست، اما توجه خاصی را به بیومکانیک ستون فقرات و دیگر مفاصل معطوف می دارد و اقدام به بر طرف کردن اختلالات بیومکانیکی بدن انسان می پردازد.

چنانچه بیماری شخص مرتبط با کایروپرکتیک نباشد، بیمار به سایر پزشکان متخصص ارجاع می شود.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها